Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Termomodernizacja Gimnazjum w Brennej

W kwietniu rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224”. Projekt ten stanowi jeden z elementów programu zmierzającego do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków użyteczności publicznej. Przeprowadzone badania wykazały, że znaczna część z nich charakteryzuje się poważnymi stratami ciepła, a co za tym idzie wysokimi kosztami utrzymania. Ocieplenie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania czy stolarki okiennej to tylko niektóre z prac wykonywanych w tych obiektach.

W listopadzie 2008r. Urząd Gminy złożył wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii). Po kilkumiesięcznym procesie oceny Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt do dofinansowania.

W dniu 15 czerwca 2009r., podpisano umowę o dofinansowanie, co formalnie otworzyło drogę do uzyskania środków unijnych na realizację przedsięwzięcia.

Kompleksowe wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum w Brennej obejmuje: – docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży, – docieplenie stropów piętra, – modernizację instalacji wewnętrznej c.o. obejmującej wymianę rurociągów, grzejników i montaż zaworów termostatycznych, – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, – wymianę istniejących, nieefektywnych kotłów gazowych na 2 nowe gazowe kotły kondensacyjne wraz z automatyką.
Na ww. prace uzyskano wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 895.972,99 zł. Środki te stanowią największą część budżetu projektu opiewającego na kwotę 1.724.889,43 zł.

Dodatkowo prowadzone będą prace remontowe nie związane z optymalizacją zużycia energii takie jak przebudowa i rozbudowa partii wejścia głównego, rozbiórka galerii widokowej z wymianą i przebudową okien czy wymiana rynien i rur spustowych.

Rzeczową realizację projektu rozpoczęto w kwietniu tego roku, zakończenie prac przewiduje się w październiku 2010r.

Gmina Brenna swoje perspektywy rozwoju wiąże przede wszystkim z turystyką. Wszystkie inwestycje podejmowane w gminie mają służyć podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej, a turystyczny charakter gminy wymaga inwestycji, które pozytywnie będą wpływały na ochronę środowiska. Obok kwestii poprawy stanu infrastruktury technicznej i turystycznej, aspekty stanu środowiska naturalnego stanowią istotny czynnik decyzyjny dla gości odwiedzających gminę. Dlatego też jako cel projektu wskazano zdynamizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Gminy Brenna z uwzględnieniem jakości środowiska naturalnego.
Zamierzenia ujęte w projekcie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224” są niezwykle ważne, gdyż pozwalają na ograniczenie negatywnego wpływu źródeł niskiej emisji na jakość powietrza, ograniczenie kosztów zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, a w konsekwencji dalszy wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej gminy.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną o ponad 45% w stosunku do stanu istniejącego, redukcja mocy grzewczej kotłów, zmniejszenie ilości spalanego paliwa gazowego i w konsekwencji redukcja kosztów, a przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o ponad 45%.

Podobne działania zakłada się również w innych budynkach użyteczności publicznej na terenie naszej gminy, przede wszystkim w Ośrodku Zdrowia w Brennej.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna