Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Projekty dla przedszkolaków 2012/2013

Projekty dla przedszkolaków 2012/2013

„Przygoda z teatrem” „W rytmie walca angielskiego” „Odkrywam-poznaję-wiem”

Listopad 2012

Gmina Brenna kontynuuje realizację projektów w Przedszkolach Publicznych w Brennej i w Górkach Małych, gdzie realizowane są trzy projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Przygoda z teatrem”, „W rytmie walca angielskiego” oraz „Odkrywam-poznaję-wiem”

W ramach projektu pt. „Przygoda z teatrem”, w przedszkolach odbywają się systematyczne spotkania z aktorami oraz lalkarzami, a także zajęcia teatralne z nauczycielami.
Od września do listopada odbyły się w przedszkolach m.in. następujące przedstawienia: „Wielkie sprawy małej żaby”,. „Jak Marysia mała słonko złapać chciała” oraz „Dokąd poszło zdrowie”. Nauczyciele wszystkich grup z Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych przygotowali wraz z przedszkolakami występy dla rodziców i dzieci. W grupie „Skrzaty” przedstawienie pt. „W barwach jesieni”, w grupie „Słoneczka” – „Jesień wokół nas”, a najmłodsza grupa „Biedroneczki” przygotowała występy pt. „Jesienna orkiestra”.
Podczas zajęć teatralnych z dziećmi, które prowadzą nauczyciele przedszkoli wykorzystywane są liczne stroje, maski, pacynki, kukiełki i inne pomoce edukacyjne, które zostały zakupione ze środków UE. Projekt „Przygoda z teatrem” to również przygotowanie dzieci do występów pod względem rozwoju mowy, korekty istniejących wad wymowy, a także rozwoju psychospołecznego oraz umiejętności przełamywania barier psychologicznych. W związku z tym, jeden raz w tygodniu przedszkolaki biorą udział w zajęciach ze specjalistami: logopedą i psychologiem.

W ramach projektu pt. „W rytmie walca angielskiego” przedszkolaki uczestniczą dwa razy
w tygodniu w zajęciach z rytmiki, gdzie uczą się tańczyć, śpiewać, grać na instrumentach,
a przede wszystkim rozwijają słuch oraz zamiłowanie i dojrzałość do słuchania muzyki klasycznej. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne instrumenty muzyczne, których zakup został współfinansowany ze środków UE.
W ramach tego samego projektu raz w miesiącu odwiedzają obydwa przedszkola muzycy z Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Podczas audycji muzycznych przedszkolaki poznają podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki, zapoznają się z brzmieniem i budową różnych instrumentów muzycznych, słuchają pieśni w wykonaniu śpiewaków oraz samodzielnie grają, akompaniując profesjonalistom na instrumentach perkusyjnych.
Audycje muzyczne odbywają się w oparciu o doskonale dobraną muzykę klasyczną. We wrześniu dzieci brały udział w audycji pt. „Basem, kontrabasem”, a w listopadzie w audycji „Róg, który pięknie gra”, na której dzieci zapoznały się z brzmieniem instrumentu dętego blaszanego jakim jest waltornia. Waltorni wtórowały dźwięki pianina.
W ramach projektu „W rytmie walca angielskiego” dzieci uczą się również języka angielskiego dwa razy w tygodniu, który prowadzony jest przez lektora w formie zabaw, na podstawie odpowiednio dobranych piosenek, wierszyków, ilustracji i pomocy edukacyjnych.

W ramach projektu pt. „Odkrywam – poznaję – wiem” dzieci biorą udział w warsztatach: ceramicznych, ekologicznych oraz, etnologicznych.
Podczas warsztatów ceramicznych dzieci wykonują ozdoby i przedmioty codziennego użytku z gliny, która później zostaje wypalona w specjalnym piecu ceramicznym. Pomalowane i ozdobione prace z gliny stanowią doskonały prezent dla najbliższych. W październiku dzieci wykonywały ceramiczną podkładkę pod kubek. W trakcie warsztatów dzieci rozwijają sprawność manualną, a także inwencję artystyczną.
Celem warsztatów ekologicznych jest zdobycie wiedzy na temat dbania o środowisko i sposobów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jakimi są woda, wiatr i słońce. Zajęcia z ekologami podnoszą świadomość dzieci dotyczącą zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń przemysłowych i ekspansywnej działalności człowieka w przyrodzie. W październiku odbyły się warsztaty pt. „Odnawialne źródła energii – woda”, a w listopadzie „Odnawialne źródła energii – wiatr”.
Podczas warsztatów etnologicznych dzieci w interesujący i wielozmysłowy sposób zdobywają wiedzę o świecie. W trakcie zajęć wykorzystane są autorskie filmy i fotografie, wykonane przez prowadzących podczas ich osobistych podróży po świecie, dzięki którym dzieci poznają geografię, kulturę i zwyczaje ludzi żyjących w najodleglejszych zakątkach świata. Atrakcyjność zajęć podnoszą liczne pamiątki przywiezione przez etnologów z ich dalekich, egzotycznych podróży, a także interesujące przedmioty charakterystyczne dla regionu, który zamieszkują nasze przedszkolaki. Podczas warsztatów dzieci mają także możliwość poznawania różnych smaków i zapachów, a także mogą samodzielnie upiec bułeczki i ciasteczka, ubić masło lub zrobić ser. We wrześniu odbyły się warsztaty pt. „Wokół chleba”, a w listopadzie pt. „Dzieci na świecie – Afryka”. ******************************************************
Październik 2012

Od października br. ruszyły zajęcia rytmiczne, audycje umuzykalniające oraz zajęcia z j. angielskiego w ramach projektu „W rytmie walca angielskiego” współfinansowane z Unii Europejskiej. W październiku kontynuowane są zajęcia teatralne, spotkania z aktorami, zajęcia psychologiczne oraz logopedyczne w ramach projektu „Przygoda z teatrem”. Ponadto, w ramach projektu „Odkrywam-poznaję-wiem” rozpoczęły się zajęcia ekologiczne i ceramiczne. Łączna ilość uczestników w projektach to 152 osoby – dzieci z Przedszkoli Publicznych nr 1 w Brennej i Górkach Małych ******************************************************
Wrzesień 2012

Od połowy września rozpoczęły się zajęcia teatralne, logopedyczne i psychologiczne w ramach projektu „Przygoda z teatrem”, ruszyły zajęcia etnologiczne w ramach projektu „Odkrywam- poznaję- wiem” współfinansowane z Unii Europejskiej
We wrześniu br. ruszyła rekrutacja do projektów „Przygoda z teatrem”, „W rytmie walca angielskiego”, „Odkrywam-poznaję-wiem”. W projekcie mogą brać udział dzieci z Przedszkoli Publicznych w Brennej i Górkach Małych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją Przedszkoli tj.:
Pani Bożena Cyganik – Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych,
Pani Maria Greń – Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej,
Biuro projektu:
Urząd Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77,
43-438 Brenna
Tel. 33 853 62 22 w. 223 i 231 ******************************************************
Sierpień 2012

W sierpniu br. rozpoczyna się realizacja projektów „Przygoda z teatrem”, „W rytmie walca angielskiego”, „Odkrywam-poznaję-wiem”, które zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrzeba ta wyszła z inicjatywy rodziców przedszkolaków uczestniczących wcześniej w projekcie „Przedszkole równych szans” oraz nauczycieli przedszkolnych, którzy docenili możliwości pedagogiczne, jakie daje wdrażanie projektów unijnych.
Całkowita wartość projektów wynosi odpowiednio: 48.600,00 zł, 45.550,00zł, 50.000,00zł i finansowana jest w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekty potrwają do końca lipca 2013r. w ramach których przewiduje się realizację różnego rodzaju zajęć dydaktycznych w dwóch Przedszkolach Publicznych z terenu Gminy Brenna. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli przedszkoli oraz przez firmy zewnętrzne. Realizacja zajęć dla dzieci rozpocznie się od września tego roku i potrwa cały rok szkolny W projektach, których łączna wartość wynosi 144.150,00 zł, zaplanowano zajęcia z języka angielskiego, umuzykalniające, warsztaty wiedzy o świecie – z ceramiki, etnologiczne i ekologiczne, zajęcia teatralne oraz wsparcie logopedyczne i psychologiczne, a także zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Pozyskane środki zapewnią dzieciom możliwość aktywnego i twórczego spędzania czasu w przedszkolach, pozwolą na wzrost poziomu umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych, a także stworzą warunki do prawidłowego rozwoju najmłodszych mieszkańców naszej Gminy warunkującego równe szanse edukacyjne w przyszłości. Projekt obejmuje zajęcia rozwijające ich umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie, pozwolą również na kształtowanie postaw wzajemnego szacunku wobec siebie a także niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Zajęcia w ramach projektów są całkowicie bezpłatne, przez co są dostępne dla każdego dziecka.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna