Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Funkcjonowanie Zespołu

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie został powołany zarządzeniem nr 227/2011 Wójta Gminy Brenna z dnia 21.11.2011 r.

Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów przemocy w rodzinie jest Halina Jaworska, tel. (33) 8539 456 wew. 112

Zasadniczymi celami Zespołu są:

 1. Budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami Ustawy.
 2. Zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami i instytucjami przy opracowaniu i wdrażaniu procedur, standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałanie przemocy- do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoring, ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Wójtowi Gminy Brenna.
 6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizację działań promocyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie.
 8. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kompani profilaktycznych.
 9. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowania działań.
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom oraz środowiskom dysfunkcyjnym.W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej,
 2. Urzędu Gminy Brenna (Wydziału Zdrowia, Wydziału Edukacji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 3. Rady Gminy Brenna,
 4. Komisariatu Policji w Skoczowie,
 5. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Cieszynie,
 6. Szkół terenu Gminy Brenna,
 7. Prokuratury,
 8. Organizacji pozarządowych.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna