Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Edukacja równych szans

********************************************
Czerwiec 2014

W czerwcu 2014 roku zakończyły się dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Edukacja równych szans”. Uczniowie biorący udział w projekcie skorzystali z zajęć w trzech kategoriach: dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, rozwijających zdolności i umiejętności oraz z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnego poradnictwa zawodowego. Zajęcia były bardzo urozmaicone (sportowe, humanistyczne, językowe, matematyczno-przyrodnicze), dlatego każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Szkoły, które brały udział w projekcie zostały wyposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć. Wzbogacone bazy szkół uczyniły zajęcia bardziej atrakcyjne co powodowało, że uczniowie z chęcią uczestniczyli w szeregu zajęć.

********************************************
Marzec 2014r.

Zapraszamy do lektury artykułów przygotowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie “Edukacja równych szans”, a będących odpowiedzią na pytanie:
Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne?

Artykuły są dostępne pod poniższym linkiem:
Projekt edukacyjny w szkołach

********************************************
Grudzień 2013r.

Od połowy listopada 2013r. rozpoczęła się realizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach z terenu Gminy Brenna. Zajęcia mają charakter wyrównawczy, ale także nastawione są na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i umiejętności. Prowadzone jest również wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.
Planowanych termin zakończenia całego projektu to sierpień 2014r., natomiast zajęcia będą realizowane do czerwca 2014r.
Oprócz organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w atrakcyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w poszczególnych szkołach uczestniczących w projekcie oraz w Urzędzie Gminy Brenna – tel. 033 853 62 22 wew. 231.

********************************************
Październik 2013r.

Informujemy, że od 29.10.2013r. prowadzony jest nabór wykonawców do realizacji trzech rodzajów zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu “Edukacja równych szans”, tj.:

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, które prowadzone będą z matematyki, z języka angielskiego, z języka polskiego, z przyrody, z biologii, fizyczno-chemiczne oraz niwelujące wady postawy i logopedyczne.
2. zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i umiejętności z matematyki, matematyczno-przyrodnicze, z języka polskiego, z języka angielskiego i niemieckiego, informatyczne, lingwistyczne, z regionalizmu, dziennikarskie, sportowe, szachowe, z historii, z geografii, z biologii, z chemii, fizyczno-chemiczne, biblijne i artystyczne.
3. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Termin składania ofert:
08.11.2013r. godz. 14.30. za wyjątkiem zajęć sportowych dla których termin składania ofert upływa 11.11.2013r.o godz. 15.00

Miejsce składania ofert:
Biuro Podawcze Urzędu Gminy Brenna (ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna, parter).

Osoby do kontaktu:
Anna Szudeja: a.szudeja@brenna.org.pl
Monika Jankowska: m.jankowska@brenna.org.pl .
Tel.: 033 853 62 22 wew. 231.
Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (p. 28b – II p.)

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty dostępne są w Urzędzie Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77, II piętro, pok. 28B (w godzinach pracy urzędu). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą również otrzymać niezbędne dokumenty drogą elektroniczną.

Ponadto dokumenty niezbędne do złożenia oferty na prowadzenie zajęć sportowych są do poprania pod poniższym linkiem:
zaproszenie do składania ofert na zajęcia sportowe – komplet dokumentów

********************************************
Październik 2013r.

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja dzieci i młodzieży w ramach projektu “Edukacja równych szans”.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy Brenna (pok. 28 b) oraz w szkołach biorących udział w projekcie:
• Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich (szkoła podstawowa i gimnazjum) – pani Joanna Duczmalewska,
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy – Pani Iwona Madecka – Kozieł,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej Bukowa – pani Wioletta Banot,
• Gimnazjum w Brennej – Pani Ewa Dudek.

********************************************
Październik 2013r.

25 października 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu “Edukacja równych szans”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W założeniach projekt miał być wdrażany od 1 września 2013r., natomiast jego zakończenie zaplanowano na 31 sierpnia 2014r.
Przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie spowodowało, że całość działań projektowych rozpoczęła się z prawie dwumiesięcznym opóźnieniem.

Całkowita wartość projektu wynosi 488.279,67 zł, a finansowana jest w 85% przez Europejski Fundusz Społeczny i w 3% z Budżetu Państwa. Pozostałe 12% stanowi wkład własny Gminy Brenna, który zostanie wniesiony w formie pieniężnej i niepieniężnej (udostępnienie sal dydaktycznych).

Realizatorem projektu jest Urząd Gminy Brenna, jednak za jego prawidłowe wdrożenie odpowiedzialne są również szkoły z terenu gminy:
• Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich (szkoła podstawowa i gimnazjum),
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej Bukowa,
• Gimnazjum w Brennej.

To właśnie dzieci i młodzież z tych placówek oświatowych jest odbiorcami wsparcia zaplanowanego w projekcie, i dzięki jego realizacji może uczęszczać na trzy rodzaje zajęć:
1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, które prowadzone są z matematyki, z języka angielskiego, z języka polskiego, z przyrody, z biologii, fizyczno-chemiczne oraz niwelujące wady postawy i logopedyczne.
2. zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i umiejętności z matematyki, matematyczno-przyrodnicze, z języka polskiego, z języka angielskiego i niemieckiego, informatyczne, lingwistyczne, z regionalizmu, dziennikarskie, sportowe, szachowe, z historii, z geografii, z biologii, z chemii, fizyczno-chemiczne, biblijne i artystyczne.
3. zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnego poradnictwa zawodowego.

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz wsparcia procesu dydaktycznego, w projekcie zaplanowano zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w poszczególnych szkołach uczestniczących w projekcie oraz w Urzędzie Gminy Brenna – tel. 033 853 62 22 wew. 231.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna