Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Nasza przyszłość

Kwiecień 2013

Projekt „ Nasza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od 1 sierpnia 2012 r., natomiast jego zakończenie zaplanowane jest na 31 lipca br.
Udział w projekcie biorą szkoły z terenu Gminy Brenna: – Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich (szkoła podstawowa i gimnazjum), – Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, – Gimnazjum w Brennej.
Dzieci i młodzież korzystająca z wsparcia uczęszcza do klas IV- VI oraz I – III ( gimnazjum), mają możliwość korzystania z trzech rodzai zajęć:
1.zajęcia wyrównawcze – niwelujące dysfunkcję w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów.
2.zajęcia dodatkowe – dla dzieci uzdolnionych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji, w zależności od rozpoznawalnych potrzeb uczniów.
3.zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno – psychologicznej, doradczej i profilaktycznej.
W ramach projektu zostały zakupione materiały dydaktyczne, które mają na celu uatrakcyjnić oraz wzbogacić zajęcia. Zakupiono między innymi: zestaw komputerowy, skaner, drukarkę, odtwarzacz DVD, kamerę video, aparat cyfrowy, programy komputerowe, pomoce naukowe (np.: globusy), mapy oraz plansze ścienne, podręczniki, słowniki, pomoce na zajęcia sportowe tj. piłki czy narty biegowe, itp.

*************************************************************

Październik 2012

Od października br. ruszyły zajęcia w ramach projektu „Nasza przyszłość” współfinansowane z Unii Europejskiej. Łączna ilość uczestników projektu to ponad 300 uczniów i uczennic ze szkół z terenu Gminy Brenna.
Dzieci i młodzież mogą uczęszczać na trzy rodzaje zajęć:
1. zajęcia wyrównawcze, które prowadzone są z matematyki, z języka angielskiego, z języka polskiego, z przyrody, historii, geografii, logopedyczne i w zakresie niwelowania trudności w nauce czytania i pisania,
2. zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone z matematyki, z języka polskiego, z języka angielskiego i niemieckiego, dziennikarskie, kronika elektroniczna szkoły, taneczne, plastyczne, z robótek ręcznych, wokalno-instrumentalne, sportowe, teatralne, literackie, komputerowe, turystyczne, szachowe, z przyrody, z historii, z geografii, biologiczno-chemiczne i z fizyki,
3. zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno – psychologicznej, doradczej i profilaktycznej.

***********************************************************

Wrzesień 2012

We wrześniu br. ruszyła rekrutacja do projektu „Nasza przyszłość”. W projekcie mogą brać udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej oraz Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich, klasy: IV – VI oraz Gimnazjum w Brennej i Górkach Wielkich, klasy: I – III.
Rekrutację do projektu poprzedziła diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów, która pozwoliła na określenie form wsparcia w projekcie „Nasza przyszłość”. W jej rezultacie stwierdzono, że istnieje konieczność realizacji zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej, doradczej i profilaktycznej.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z koordynatorami szkolnymi tj.:
Pani Joanna Duczmalewska – Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich,
Pani Ewa Dudek – Gimnazjum w Brennej,
Pani Marta Myczka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej.
Biuro projektu:
Urząd Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77,
43-438 Brenna
Tel. 33 853 62 22 w. 231 i 122

***********************************************************

Sierpień 2012

W sierpniu br. rozpoczyna się realizacja projektu „Nasza Przyszłość” który, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego całkowita wartość wynosi 268.351,46 zł, i finansowana jest w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt potrwa do końca lipca 2013r. i przewiduje realizację różnego rodzaju zajęć dydaktycznych w szkołach z terenu Gminy Brenna. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w ramach tzw. godzin karcianych. W celu ich uatrakcyjnienia oraz wsparcia procesu dydaktycznego, w projekcie zaplanowano zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych.
Projekt obejmuje zajęcia wyrównujące poziom wiedzy uczniów oraz rozwijające ich umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację pomocy pedagogicznej, zajęcia przeciwdziałające uzależnieniom oraz doradztwo zawodowe. Wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie, pozwolą również na kształtowanie postaw wzajemnego szacunku wobec siebie, niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie, a także unikania przemocy.
Realizacja projektu „Nasza przyszłość” jest istotna, w kontekście wspierania działań oświatowych w naszej gminie. Jego wdrożenie pozwoli bowiem na wyrównywanie szans edukacyjnych młodych mieszkańców gminy, a także stworzy szansę na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna