Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Nasze dzieci - Nasza przyszłość

Od miesiąca sierpnia 2010r. Urząd Gminy w Brennej rozpoczął realizację projektu „Nasze dzieci – Nasza przyszłość”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 915.516,00 zł na realizację zajęć dla uczniów uczęszczających do szkół w Brennej i Górkach Wielkich.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia 1099 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Brenna.

W projekcie, przewidzianym do realizacji w ciągu najbliższych 3 lat kalendarzowych, a 2 szkolnych, zaplanowano realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych, zajęć ukierunkowanych na kompetencje kluczowe oraz wsparcie pedagogiczno – psychologiczne.

Programem rozwojowym zostaną objęci uczniowie, którzy chcą niwelować swoje braki, rozwijać kompetencje, zdolności i zainteresowania. Pomocą objęci zostaną zarówno uczniowie zdolni, jak i potrzebujący szczególnego i indywidualnego wsparcia.

Zajęcia realizowane będą w szkołach w okresie od 01.10.2010 r. do 31.05.2011r. i od 01.09.2011 r. do 31.05.2012 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację programu rozwojowego obejmującego następujące dodatkowe zajęcia:
— dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia tj. j. angielski, logopedia, matematyka, j. polski, zajęcia dla dyslektyków i osób mających problemy z ortografią, zajęcia wyrównawcze, etnologiczne, przyrodnicze,
— dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych tj. artystyczne, informatyczne, teatralne, z zespołu regionalnego, dziennikarskie, instrumentalne, dla miłośników kultury amerykańskiej i brytyjskiej, literackie, plastyczne, z robótek ręcznych, taneczne, wokalne, fizyczno – chemiczne, geograficzne, psychoedukacyjne, biblijne, biologiczno – chemiczne, fizyczne, Koło Ligii Ochrony Przyrody, chór, plastyczno – techniczne, polonistyczno – historyczne, redakcyjne, zajęcia szachowe, zajęcia ze sztuki, j. angielski, matematyka, przyrodnicze, teatralno – wokalne,
— wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów wykazujących problemy w nauce,

Ponadto projekt umożliwi również zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji programu rozwojowego w szkołach.

Zaplanowane wsparcie pozwoli na:

  • wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach wśród uczniów,
  • zapewnienie pomocy uczniom z trudnościami w nauce,
  • zapewnienie warunków do nabycia kompetencji kluczowych niezbędnych do samorealizacji i życia w społeczeństwie wiedzy (połączenie wiedzy, umiejętności i postaw),
  • zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • niwelowanie barier psychologicznych utrudniających proces edukacji uczniów,
  • przeciwdziałanie szerzeniu się podstaw destrukcyjnych, agresywnych i społecznych wśród uczniów,
  • zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna