Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Chcę mówić po angielsku

„Chcę mówić po angielsku” ***********************************************************
Luty, marzec, kwiecień 2013
W grupach początkujących zajęcia prowadzone są głównie za pomocą metody audiolingwalnej z elementami metody Callana – mają one na celu wykształcenie nawyków i zwalczanie błędów za pomocą drillingu. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni rozumieć i potrafić stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego, przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkają, ludzi, których znają i rzeczy, które posiadają. Na obecnym etapie kursu uczestnicy potrafią opisać wygląd zewnętrzny człowieka, zapytać i udzielić podstawowych informacji na własny temat (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania), znają nazwy dni tygodnia, potrafią przeliterować znane sobie słowa po angielsku oraz opisać czynności, które wykonywane są w chwili mówienia. W grupach średnio zaawansowanych zajęcia prowadzone są głównie za pomocą metody komunikacyjnej ze wsparciem metody kognitywnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników, opracowywany materiał językowy ma odniesienie do konkretnych sytuacji życiowych. Natomiast zakładając, że posługiwanie się językiem nie jest nawykowe, lecz innowacyjne, metoda kognitywna polega na wykształcaniu takiej kompetencji językowej, dzięki której można rozumieć i samodzielnie tworzyć nieskończenie wiele poprawnych zdań w języku obcym. Ćwiczenia oparte są na zasadzie, że pewna określona liczba reguł gramatycznych pozwala generować dowolną liczbę nowych, poprawnych struktur. Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni rozumieć znaczenie głównych informacji zawartych w jasnych, szablonowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, czasu wolnego itd. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni również radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie krajów angielskiego obszaru językowego oraz tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są im znane lub które ich interesują. Na obecnym etapie uczestnicy potrafią zapytać i opisać drogę w znanym sobie otoczeniu, skutecznie złożyć zamówienie w restauracji oraz porozumieć się ze sprzedawcą w dowolnym sklepie, również w zakresie składania reklamacji.

***********************************************************
Grudzień 2012, styczeń 2013
Gmina Brenna kontynuuje realizację projektu „Chcę mówić po angielsku”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2012 r. i potrwa do czerwca bieżącego roku. W projekcie bierze udział 47 pełnoletnich osób, z których zostało utworzonych 10 grup 4-5 osobowych, w tym 5 grup na poziomie A0, 1 grupa B1, 2 grupy A2 i 2 grupy A1.

Zajęcia związane z kursem j. angielskiego prowadzone są począwszy od 23 października. Odbywają się średnio raz w tygodniu dla każdej grupy (przewidziany wymiar zajęć wynosi 90 godz. dydaktycznych na osobę). Zajęcia są prowadzone w budynku Amfiteatru w Brennej Centrum, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej oraz w Centrum na Żagana 5 w Górkach Wielkich.
Celem kursu z języka angielskiego jest nabycie i rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Dotychczas zrealizowane tematy w grupach podstawowych obejmowały m.in. informacje o sobie, pracy, swojej rodzinie, swoich umiejętnościach, odczuciach i zainteresowaniach, pozwalające kursantom porozumiewać się w podstawowych sytuacjach życiowych. Ponadto na lekcjach pojawiło się słownictwo okolicznościowe – dotyczące zmian pór roku, zwyczajów świątecznych. W grupie zaawansowanej kursanci poznali dotychczas wiele struktur gramatycznych, tworzyli scenariusz serialu, dyskutowali m.in. o przyzwyczajeniach żywieniowych, rozwijających się technikach, zmianach nawyków, różnicach kulturowych.
Podczas zajęć kursanci biorą udział w dyskusji grupowej, pracują i rozmawiają w parach, redagują krótkie teksty, odgrywają role, słuchają scenek, posługują się słownikiem, a także uzupełniają zadania – a wszystko to oczywiście odbywa się w poznawanym języku. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce – teksty, nagrania, słowniki, gry (kalambury, krzyżówki, memory).

***********************************************************

Listopad 2012

Gmina Brenna kontynuuje realizację projektu „Chcę mówić po angielsku”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Dla wszystkich 10 grup do końca listopada zostało zrealizowanych 171 godzin dydaktycznych (średnio na grupę 17 godz.). ***********************************************************
Październik 2012
18 października zostało zorganizowane spotkanie z uczestnikami/czkami projektu „Chcę mówić po angielsku”, na którym został przeprowadzony test umiejętności w j. angielskim. 24 osoby określiły swój poziom jako zerowy, ponieważ nie miały wcześniej możliwości uczenia się tego języka i nie przystąpiły do pisania testu – z tych osób zostało utworzonych 5 grup 4-5 osobowych, na poziomie A0.
23 osoby, które pisały test, po jego weryfikacji zostały podzielone na 5 grup 4-5 osobowych, w tym: 1 grupa B1, 2 grupy A2 i 2 grupy A1. W sumie w kursie bierze udział 47 osób.
Zajęcia związane z kursem j. angielskiego prowadzone są począwszy od 23 października. Odbywają się średnio raz w tygodniu dla każdej grupy (przewidziany wymiar zajęć wynosi 90 godz. dydaktycznych na osobę). Zajęcia są prowadzone w budynku amfiteatru w Brennej Centrum, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej oraz w Centrum na Żagana 5 w Górkach Wielkich. Wykonawca zapewnił wszystkim biorącym udział w projekcie równy dostęp do pomocy i materiałów dydaktycznych. Tematyka zajęć dotyczy rozwijania umiejętności komunikacji w sytuacjach życiowych, udzielania informacji, formułowania krótkich tekstów, obsługi ruchu turystycznego, pracy w przedszkolu i innych zagadnień zgłaszanych przez UP (w trakcie zajęć promowane są pozytywne wzorce z zakresu pełnienia ról społecznych związanych z życiem codziennym i zawodowym – zarówno kobiety, jak i mężczyźni opisują np.: proces wychowania dzieci, zakupy, przyrządzanie potraw, ale również naprawę samochodu czy instalację sprzętu RTV ). Tempo pracy jest dostosowywane do możliwości danej grupy. ***********************************************************
Wrzesień 2012
We wrześniu br. ruszyła rekrutacja do projektu „Chcę mówić po angielsku”. W projekcie mogą brać udział dorosłe osoby zamieszkujące Gminę Brenna.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Katarzyną Ferfecką i zastępcą koordynatora Moniką Białek,
Biuro projektu:
Urząd Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77,
43-438 Brenna
Tel. 33 853 62 22 w. 223 i 231 ***********************************************************
wrzesień 2012
We wrześniu br. rozpoczyna się realizacja projektu „Chcę mówić po angielsku”, , który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrzeba ta wyszła z inicjatywy mieszkańców i pracowników Przedszkoli Publicznych w Gminie Brenna. Całkowita wartość projektów wynosi: 49 125,00 zł i finansowana jest w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt potrwa do końca lipca 2013r. Realizacja kursu z j. angielskiego rozpocznie się od października tego roku i potrwa do czerwca 2013 r., w ramach którego przewiduje się realizację 90 godzin dydaktycznych na każdą grupę. Wielkość grupy stanowić będą 4-5 osoby o podobnym poziomie zaawansowania.
Pozyskane środki zapewnią uczestnikom projektu nabycie umiejętności porozumiewania się w j. angielskim w życiu codziennym i zawodowym. Kurs będzie prowadzony na poziomie podstawowym i średnim, komunikacyjnym i użytkowym. Kurs zakończy się testem umiejętności porozumiewania się w j. angielskim. Osoby, które napiszą poprawnie test, otrzymają certyfikaty ukończenia kursu na odpowiednim poziomie, zgodnie z systemem ustalonym prze Radę Europejską dotyczącym nauczania i uczenia się języków europejskich – CEF.
Poprzez realizację projektu „Chcę mówić po angielsku” zamierza się wzmocnić kapitał ludzki, poprzez rozwój oferty edukacyjnej dla dorosłych. Wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie, pozwolą również na kształtowanie postaw wzajemnego szacunku wobec siebie a także niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Kurs w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna