Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Kanalizacja sanitarna Brenna Centrum - Brenna Bukowa

W listopadzie rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa”. Projekt ten stanowi jeden z elementów programu zmierzającego do kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w Gminie Brenna. Uzupełnienie podstawowych elementów infrastruktury technicznej spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu przyczyni się do osiągnięcia celu działania określonego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W maju 2009r. Urząd Gminy złożył wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 (działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Po kilkumiesięcznym procesie oceny Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt do dofinansowania.

W dniu 16 lutego 2010r., podpisano umowę o dofinansowanie, co formalnie otworzyło drogę do uzyskania środków unijnych na realizację przedsięwzięcia.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie wynosić 75% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, którą wyceniono na 4.493.554,20zł.

Rzeczową realizację projektu rozpoczęto w listopadzie zeszłego roku, a zakończenie prac przewiduje się w czerwcu 2011r.

Gmina Brenna swoje perspektywy rozwoju wiąże przede wszystkim z turystyką. Wszystkie inwestycje podejmowane w gminie mają służyć podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej, a turystyczny charakter gminy wymaga inwestycji, które pozytywnie będą wpływały na ochronę środowiska. Obok kwestii poprawy stanu infrastruktury technicznej i turystycznej, aspekty stanu środowiska naturalnego stanowią istotny czynnik decyzyjny dla gości odwiedzających gminę.
Założono, iż bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do 344 budynków, co zapewni osiągnięcie efektu ekologicznego w projekcie.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna