Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Akademia Pedagoga

Sierpień 2014

Zakończona została realizacja projektu “Akademia Pedagoga”.
Projekt w 85% został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego bezpośrednim efektem jest podniesienie kwalifikacji 13 nauczycielek z przedszkoli publicznych w Gminie Brenna poprzez organizację różnorodnych szkoleń z zakresu: kształcenia poprzez sztukę, kształcenia postaw emocjonalnych, wspierania dziecka w wieku przedszkolnym oraz radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela.
Wdrożenie tego typu działań przyczyniło się do zwiększenia liczby nauczycielek z terenów wiejskich, które podniosły swoje kwalifikacje.

Na zakończenie projektu – Wszystkim Uczestniczkom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację – serdecznie dziękujemy!

********************************************************

Lipiec 2013

W ramach projektu „Akademia Pedagoga” od lutego br. kontynuowano zajęcia z edukacji artystycznej, nauki gry na pianinie, języka angielskiego oraz agresji u dzieci przedszkolnych. Dodatkowo dla nauczycielek z Przedszkola w Brennej zorganizowano w maju br. kurs podejmowania działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci zdolnych, który swoją tematyką obejmował następujące zagadnienia: identyfikacja zdolności, cechy charakterystyczne dla syndromu twórczego, zasady rozwijania uzdolnień na różnych etapach kształcenia, metody pracy z dzieckiem zdolnym, rozwijanie umiejętności doboru odpowiednich ćwiczeń i zabaw w pracy z dziećmi zdolnymi, prowadzenie grupowych zajęć ogólnorozwojowych, edukacja i wychowanie dziecka zdolnego.

Ponadto, w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w projekcie, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zorganizowanie dodatkowego kursu pn.: edukacja poprzez zabawę, a także na zwiększenie grupy docelowej o 9 nauczycielek, które prowadzą zajęcie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w naszej gminie.
Od września br. ruszą zatem nowe zajęcia, a nowe uczestniczki będą mogły dodatkowo skorzystać z z kursu edukacji artystycznej.

********************************************************

Styczeń 2013

Od listopada 2012r. do stycznia 2013r. w ramach projektu „Akademia Pedagoga”, w którym uczestniczą nauczycielki z obu przedszkoli publicznych w Gminie Brenna, prowadzone były zajęcia z edukacji artystycznej, nauki gry na pianinie, języka angielskiego oraz agresji u dzieci przedszkolnych.
Udział w projekcie pozwala na poszerzenie warsztatu pracy pedagożek, co niewątpliwie wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć w naszych gminnych przedszkolach. Ponadto, umożliwi poszerzenie umiejętności pozwalających na rozwijanie u dzieci małe i dużej motoryki, wskaże terapeutyczną wartość tańca, rysunku czy zabawy, a także pozwoli na wzmacnianie wyobraźni i twórczej ekspresji u dzieci, zapozna także z ciekawymi technikami teatralnymi możliwymi do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dodatkowo, nowe umiejętności pozwolą na organizowanie zajęć dla dzieci, wykorzystujących np. naukę języka obcego czy też pozwalających na wspieranie rozwoju aktywności muzycznej poprzez różne formy działania: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy oraz z wykorzystaniem różnych form plastycznych.
Zrealizowane kursy pozwoliły także, na przekazanie wiedzy z zakresu agresji u dzieci. Podczas zajęć prezentowano jak rozpoznawać i nazywać dziecięce emocje, jakie są przyczyny oraz funkcje dziecięcej złości/ agresji, a także w jaki sposób dziecko może konstruktywnie wyrazić trudne dla niego emocje. Zajęcia obejmowały również gry i zabawy obniżające napięcia, ćwiczenia pozwalające na odreagowanie napięć oraz wykorzystanie bajki terapeutycznej jako formy terapii.

********************************************************

Październik 2012

Już od października 2012 r. realizowane są zajęcia w ramach projektu „Akademia Pedagoga” dla nauczycielek z przedszkoli w naszej Gminy. W efekcie prowadzonej we wrześniu rekrutacji, do projektu zgłosiło się 13 osób.
Realizacja projektu umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój umiejętności kadry pedagogicznej obu placówek. Pozwoli także na wzmocnienie potencjału osobowego uczestniczek projektu oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
W październiku br. pierwsze cztery Panie rozpoczęły zajęcia z języka angielskiego. Kurs odbywa się w Przedszkolu w Brennej, a jego realizacja potrwa do grudnia 2013 roku.
Kurs, oprócz typowej tematyki opartej na nauce języka, został poszerzony o zagadnienia związaną z wychowaniem i nauczaniem przedszkolnym. Pozwoli to na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi przedszkolnymi np.: poprzez rozmowy, nazywanie rzeczy i zjawisk czy realizację zabaw odpowiadających zmienności pór roku i kalendarzowi świąt.

********************************************************

Wrzesień 2012

Projekt „Akademia Pedagoga”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od 1 sierpnia br., a jego zakończenie zaplanowano na 31 lipca 2014 roku.
Całkowita wartość projektu to 119.116,99 zł, w tym wkład własny Gminy Brenna, w formie niepieniężnej, wynosi 15%.
Projekt skierowany jest do nauczycielek z przedszkoli z terenu naszej gminy, zatem biorą w nim udział Panie z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brennej oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych.
Tematyka realizowana w ramach zajęć obejmuje bloki tematyczne z zakresu kształcenia przez sztukę, kształcenia postaw emocjonalnych, wspierania dziecka w wieku przedszkolnym oraz stres w zawodzie nauczyciela.
Realizacja projektu pozwoli nauczycielkom na wzmocnienie kompetencji zawodowych i umiejętności, stworzy szanse na realizację swoich funkcji na wyższym poziomie, co w konsekwencji w dużym stopniu wpłynie na jakość i poziom zajęć w naszych gminnych przedszkolach. Grono pedagogiczne potrzebuje tego typu wsparcia, gdyż pomaga on w codziennej pracy, poszerza wiedzę, dzięki której wdrażane są nowe sposoby wspierania oraz wychowywania dzieci.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna