Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Brenna

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
System opiera się przede wszystkim na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Brenna, w szczególności dotyczących Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wszystkie uchwały podjęte w związku z wprowadzeniem zmian w systemie gospodarki odpadami w Gminie Brenna zamieszczone są w zakładce pod nazwą „UCHWAŁY”.

Od stycznia 2014 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w imieniu Gminy świadczy firma P.H.U. Operatus Marian Krajewski Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38, tel. kontaktowy 33 816 84 82. W sprawie reklamacji usługi prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Brenna pod numerem telefonu 33 8536222 wew. 230 lub na adres e-mail: poczta@brenna.org.pl.
W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po raz kolejny wyłoniona została firma P.H.U. Operatus Marian Krajewski, która będzie świadczyć usługi również w okresie od stycznia do grudnia 2016 r.
Poniżej zamieszczony został harmonogram wywozu śmieci na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Wymieniony harmonogram obejmuje również terminy odbioru odpadów WIELKOGABARYTOWYCH.

Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy w szczególności:
1. Zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje – papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady biodegradowalne, popiół oraz pozostałe odpady komunalne zmieszane, a także odpady niebezpieczne jak np. zużyte baterie lub akumulator, przeterminowane leki.
Worki na odpady dostarczane są przez firmę wywozową w ilości odpowiadającej ich zużyciu, w ramach wnoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty.
2. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór w zakładce “DEKLARACJE”) i w razie potrzeby jej korekta. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, wymagają złożenia korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
3. Ponoszenie na rzecz Gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W ramach tej opłaty Gmina odbiera odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym w ilości nielimitowanej, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz innych wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych, właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi dodatkowej, polegającej na odebraniu przez gminę odpadów za dodatkową opłatą, której wysokość określona została uchwałą Rady Gminy Brenna. W tym celu należy wcześniej złożyć specjalnie do tego celu przygotowaną deklarację, której wzór zamieszczono w zakładce „DEKLARACJE”.
Drugim sposobem na właściwe pozbycie się odpadów remontowo-budowlanych jest zlecenie usługi odbioru odpadów bezpośrednio firmie świadczącej usługi odbioru odpadów (bez konieczności składania deklaracji).

Przypominamy mieszkańcom, iż poza harmonogramem można w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych oddać posegregowane odpady komunalne w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest zlokalizowany na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34. W miejscu tym można oddać:
1) papier, metal, plastik i szkło,
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,
6) zużyte opony,
7) odpady zielone,
8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
Ustalono, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 7.00 do 13.00.

WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy dostępny jest w zakładce „Rejestr działalności regulowanej”, na stronie: http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-836
Są to następujące firmy:
1. Zakład Budżetowy – Gospodarki Komunalnej
ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna, tel 033 8536285
2. FANEX Międzyświeć
Międzyświeć 133, 43-430 Skoczów, tel. 033 8533446
3. Kontrans II S.C.
Pogórze 253, 43-430 Skoczów, tel. 033 853045
4. Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Bażantów 17, tel. 033 8544044
5. Sanit – Trans Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 383
43-392 Międzyrzecze Górne, tel. 033 8157974
6. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, tel. 033 8543500
7. P.U.H. „Ekom” Janota Zdzisław
ul. Tulipanów 3, 43-246 Zabłocie, tel 033 855 80 79
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o.
ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn, ul. 033 479 41 00
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„KOMART” sp. z o.o.
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 7, 032 2351183
10. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ruda Śląska, ul. Kokotek 33, tel. 032 2481081 do 083
11. F.K.O M.Golik. J.Konsek. J.Serwotka S.P.
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik 032 4223673
12. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 11. 41-203 Sosnowiec, 032 293-80-62
13. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe
“Transgór” S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, 032 7555444
14. A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. w Zabrzu
ul. Lecha 10.41-800 Zabrze tel. 032 3763450
15. PHU OPERATUS
Ul.Cyniarska 38, 43-300 Bielsko Biała tel. 033 8168482

Przeterminowane lekarstwa.
Istnieje możliwość oddania do konfiskatorów w aptekach na terenie Gminy;

- Apteka w Brennej S.C ul. Wyzwolenia 77 – Apteka „W Górkach” ul. Zalesie 3 – Apteka „Przy Wiarusie” w Brennej ul. Wyzwolenia 34A

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać w punktach zbiórki elektrośmieci, tj. – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34 – “Marmet” Marek Gajewski Górki Małe ul. Breńska 19A.
Ponadto również na stronie http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa można odnaleźć najbliższy punkt zbiórki elektrośmieci.

Istnieje również możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do punktów sprzedaży tego typu sprzętu. W punktach tych możliwe jest oddanie sprzętu na zasadzie “sztuka za sztukę” – oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego możliwe jest jedynie przy zakupie ekwiwalentnego urządzenia.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Istnieje możliwość oddania do specjalnie przygotowanych pojemników na terenie Urzędu Gminy, placówek oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

DEKLARACJE

INFORMACJE DLA FIRM WYWOZOWYCH

UCHWAŁY

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna